Aalsmeer en Kudelstaart Thuis
Magazine van en voor dorpsgenoten
 
 
 

Visie van A&K Thuis

De visie van A&K Thuis is het brengen van verbinding tussen dorpsgenoten. Aalsmeer en Kudelstaart zijn twee dorpen, maar samen vormen zij één gemeente.  

Van oudsher is Aalsmeer een dorp met een sterke onderlinge verbondenheid. Bijna iedereen was lid van een vereniging en vervulde daar ook één of meerdere functies. Door het veranderen van de tijd en het groeien van het inwonersaantal is dit verminderd. 

Toch is het juist die verbondenheid die de samenleving prettig leefbaar houdt. Een typische Aalsmeerse vraag is dan ook: 'Waar kom je vandaan en van wie ben je er eentje?' Weten van wie je er één bent gaf de ander een soort referentie. Heden ten dage speelt dit nauwelijks nog een rol, want met alle nieuwe inwoners geeft dit geen herkenning meer. Maar we zijn wel dorpsgenoten en inwoners van dezelfde gemeente. 

Wat maakt A&K Thuis anders dan de andere lokale media? 
Bij A&K Thuis staat de inwoner als persoon op de eerste plaats. Ieder mens heeft een interessant verhaal dat de moeite waard is om te vertellen. Juist door deze interviews en achtergrondverhalen leren mensen elkaar kennen en dat komt de herkenning en de verbondenheid ten goede. Op deze manier hoopt A&K Thuis een bijdrage te leveren aan het behouden van een karakteristieke Aalsmeerse eigenschap; met elkaar en voor elkaar. Voor actueel nieuws verwijzen we u graag door naar andere kanalen.

Waarom is A&K Thuis niet gratis? 
Doordat wij niet willen concurreren met andere nieuwsmedia én lokale ondernemers niet met nog meer onkosten willen belasten is besloten in dit blad voorlopig geen ruimte voor advertenties of zakenstukken te reserveren. Het is een blad van en voor inwoners met interviews, columns en achtergrondinformatie.

Waarom dan zo voordelig? 
Bovenstaande argumenten is voor A&K Thuis de reden om te werken met abonnementen. Voor slechts 15,00 euro per jaar ontvangt u het magazine twee keer per maand in uw mailbox. Door het bedrag zo laag te houden, geloven we dat het voor (bijna) iedereen haalbaar is om verbinding te vinden in het sociale domein. 

Hoe kan ik een abonnement aanvragen? 
U kunt een abonnement aanvragen via het contactformulier op de pagina Welkom & Contact.  Wij sturen binnen 48 uur een ontvangstbevestiging en binnen enkele dagen ontvangt u de factuur. Colofon 

Kopij: Graag inleveren via het mailadres aenkthuis@gmail.com o.v.v. kopij 

Abonnementsprijs:  Het digitale abonnement kost 15,00 euro voor een heel jaar. Het printabonnement kost 15,00 euro voor een half jaar. Prijzen zijn inclusief btw. 

Voor een abonnement: Neem contact op via het contactformulier of mail naar aenkthuis@gmail.com. U ontvangt van ons binnen een paar dagen een bevestiging en/of de factuur. Uw abonnement gaat pas in na ontvangst van de betaling. Een maand voor de afloop van de abonnementsperiode krijgt u een mail waarna u kunt aangeven het contract te willen verlengen c.q. te beëindigen. Wanneer u wilt verlengen ontvangt u een nieuwe factuur.

Opzeggen abonnement:  Wilt u het abonnement opzeggen? Dat kan te allen tijde. Neemt u contact op via het contactformulier en u krijgt zo spoedig mogelijk een bewijs van opzegging. Er is geen restitutie mogelijk en het abonnement loopt automatisch af na de betaalde periode. 

Eindredactie: Mandy van der Zwaard  

Telefonisch bereikbaar:  Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. Op 06-16067577 of via het contactformulier.

Tekst advies: Van der Zee Tekst

Huislogo: Mandy van der Zwaard

De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten dan wel niet op te nemen. Over de inhoud van de aangeleverde verhalen legt de redactie geen verantwoording af. Redactie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het plaatsen van de kopij. Redactie wijst erop dat ze ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een column of persoonlijke uitspraken van een geïnterviewde. 

Heeft u een klacht? Stuurt u dan alstublieft een bericht via het contactformulier, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en uiteraard proberen we er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet vindt u hier de website waar u terecht kunt in uw eigen taal. 

Levering magazine: Na betaling van uw abonnement ontvangt u elke maand twee keer de nieuwste editie van A&K Thuis in uw mail. Het magazine is leesbaar op uw laptop, computer, tablet of telefoon. Bij ongemak adviseren we u contact op te nemen met de redactie. 

Voor het print-abonnement krijgt u een versie toegestuurd die u zelf dient uit te printen. Wij adviseren om het aan elkaar te nieten of in een snelbinder te bundelen. 


A&K Thuis  Zeemanhof 28. 1433LN Kudelstaart

KVK-nummer 77796454

Btw-ID NL003240092B64  

Foto’s zijn van Mandy van der Zwaard, tenzij anders vermeld. Recht op privacy

Door gebruik te maken van onze (digitale) producten en diensten geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam
 • emailadres;
 • bedrijfsgegevens;
 • bankgegevens;
 • gegevens over uw activiteiten en apparaat op onze website en web-toepassingen, w.o. het IP-adres;
 • aangeleverde nieuwsberichten en fotomateriaal al dan niet voorzien van persoonlijke gegevens.

Voor welk doel en grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doelen (indien voor dit product van toepassing is):

 • het verwerken van onze diensten en/of producten (overeenkomst);
 • het verwerken van uw online betaling; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst);
 • om contact met u te kunnen opnemen via email t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst)
 • het verwerken van nieuwsberichten en fotomateriaal bedoeld voor openbare publicatie op grond van vrijheid van meningsuiting; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (gerechtvaardigd belang).

Bewaren van persoonsgegevens

Onze organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. De gegevens zullen met in achtneming van de AVG vernietigd worden. Om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht zullen sommige gegevens langer bewaard worden.

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen actief om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke verwerkingen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
In alle gevallen maken wij voor bezoekers van onze website en web-toepassingen gebruik van beveiligde verbindingen middels het https-protocol, hiermee zijn uw gegevens afgeschermd d.m.v. 256-bits SSL encryptie.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft, onder omstandigheden zoals beschreven in de wet, het recht:

 • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht op vergetelheid’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm.

Onder welke omstandigheden u deze rechten kunt gebruiken kunt u lezen via deze link.

Cookies

Onze website maakt gebruik van sessiecookies. Sessiecookies slaan het bezoek aan je site tijdelijk op en worden bij het sluiten van de browser weer gewist. Dit type cookie slaat geen informatie op over de gebruiker. Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de browser worden opgeslagen op uw computer of mobiel toestel. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen noch delen uw gegevens.  

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, verzoeken wij u contact op te nemen met onze organisatie. Onze contactgegevens vindt u in deze Privacyverklaring. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.