Colofon

Informatie over A&K Thuis

E-mail

Telefonisch bereikbaar: Van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op vrijdag tot 13.00 uur op nummer 06-16067577 of via het contactformulier.

Verschijning magazine: 
– Digitaal: eenmaal per maand (eerste week van de maand)
– Op papier: eenmaal per maand (eerste week van de maand)

Levering magazine: 
– Na betaling van uw abonnement ontvangt u de inloggegevens van de website. Vanaf dan kunt u alle beschikbare edities lezen. Het digitale magazine is leesbaar op uw laptop, computer, tablet of telefoon. Bij leesongemak adviseren we u contact op te nemen met de redactie. 
– Bij een papieren abonnement ontvangt u een keer per maand een exemplaar in uw brievenbus.

Foto’s: Mandy van der Zwaard tenzij anders vermeld.

Kopij: Graag inleveren via het mailadres info@aenkthuis.nl o.v.v. kopij.

Abonnementsprijs: Het digitale abonnement kost 16,50 euro voor een heel jaar. Papieren abonnement kost 90,00 euro voor een jaar.  Prijzen zijn inclusief btw.

Aanvragen abonnement: Koop het abonnement rechtstreeks in de webshop, als dit echt niet lukt mail dan naar info@aenkthuis.nl. U krijgt de bevestiging in uw mail. 

Betaling: Wij werken met automatische incasso. 

Opzeggen abonnement:  Wilt u het abonnement opzeggen? Dat kan te allen tijde. Neemt u contact op via het contactformulier of via info@aenkthuis.nl en u krijgt zo spoedig mogelijk een bewijs van opzegging. Er is geen restitutie mogelijk en het abonnement loopt automatisch af na de betaalde periode. 

Beschikbaarheid: In principe blijven de edities die ontvangen zijn per mail één jaar leesbaar. Op de website zijn de edities een kwartaal terug te lezen. Mocht u een editie specifiek willen bewaren, dan raden we u aan een papieren exemplaar te bestellen. 

Eindredactie: Mandy van der Zwaard.

De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten dan wel niet op te nemen. Over de inhoud van de aangeleverde verhalen legt de redactie geen verantwoording af. De redactie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het plaatsen van kopij. De redactie wijst erop dat ze ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een column of persoonlijke uitspraken van een geïnterviewde. 

Persberichten: Ingestuurde berichten worden als er tijd en ruimte is geplaatst op de facebookpagina en-of Instagram van A&K Thuis. Ook dan is A&K Thuis niet verantwoordelijk voor de inhoud. Persberichten van politieke partijen worden niet geplaatst. 

Heeft u een klacht? Stuurt u dan alstublieft een bericht via het contactformulier, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en uiteraard proberen we er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet dan vindt u hier de website van de Europese klachtencommissie voor consumenten waar u terecht kunt in uw eigen taal. 

Vestigingsadres A&K Thuis:
Zeemanhof 28, 1433 LN, Kudelstaart
KVK-nummer: 77796454
Btw-ID: NL003240092B64

Visie van A&K Thuis

De visie van A&K Thuis is het brengen van verbinding tussen dorpsgenoten. Aalsmeer en Kudelstaart zijn twee dorpen, maar samen vormen zij één gemeente. Van oudsher is Aalsmeer een dorp met een sterke onderlinge verbondenheid. Bijna iedereen was lid van een vereniging en vervulde daar ook één of meerdere functies. Door het veranderen van de tijd en het groeien van het inwoneraantal is dit verminderd. 

Toch is het juist die verbondenheid die de samenleving prettig leefbaar houdt. In Kudelstaart zeggen ze: ‘Ik ben er groos mee’ en een typische Aalsmeerse vraag is: ‘Waar kom je vandaan en van wie ben je er eentje?’ Weten waar je vandaan komt of van wie je er een bent gaf de ander een soort referentie. Heden ten dage speelt dit nauwelijks nog een rol, want met alle nieuwe inwoners geeft dit geen herkenning meer. Maar we zijn wel dorpsgenoten en inwoners van dezelfde gemeente. 

Wat maakt A&K Thuis anders dan de andere lokale media? 
Bij A&K Thuis staat de inwoner als persoon op de eerste plaats. Ieder mens heeft een interessant verhaal dat de moeite waard is om te vertellen. Juist door deze interviews en achtergrondverhalen leren mensen elkaar kennen en dat komt de herkenning en verbondenheid ten goede. Op deze manier hoopt A&K Thuis een bijdrage te leveren aan het behouden van een karakteristieke eigenschap van deze dorpen; met elkaar en voor elkaar. Voor actueel nieuws verwijzen we u graag door naar andere kanalen.

Waarom is A&K Thuis niet gratis? 
Doordat wij niet willen concurreren met andere nieuwsmedia én lokale ondernemers niet met nog meer onkosten willen belasten is besloten in dit blad voorlopig geen ruimte voor advertenties te reserveren. Het is een blad van en voor inwoners met interviews, columns en achtergrondinformatie. Wel is er een betaalde mogelijkheid tot het publiceren van een advertorial. Neem voor meer informatie contact op met de redactie.

Waarom dan zo voordelig? 
Bovenstaande argumenten zijn voor A&K Thuis de reden om te werken met abonnementen. Voor slechts 16,50 euro per jaar ontvangt u het magazine eenmaal per maand in uw mailbox. Door het bedrag zo laag te houden, geloven we dat het voor (bijna) iedereen haalbaar is om verbinding te vinden in het sociale domein. 

Hoe kan ik een abonnement aanvragen? 
U kunt een abonnement aanvragen via de webshop. U krijgt per omgaande een ontvangstbevestiging, check alstublieft wel uw spam. 

 

Recht op privacy

Door gebruik te maken van onze (digitale) producten en diensten geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam

 • e-mailadres

 • bedrijfsgegevens

 • bankgegevens

 • gegevens over uw activiteiten en apparaat op onze website en web-toepassingen, w.o. het IP-adres

 • aangeleverde nieuwsberichten en fotomateriaal al dan niet voorzien van persoonlijke gegevens

Voor welk doel en grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doelen (indien voor dit product van toepassing is):

 • het verwerken van onze diensten en/of producten (overeenkomst)

 • het verwerken van uw online betaling; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst)

 • om contact met u te kunnen opnemen via e-mail t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst)

 • het verwerken van nieuwsberichten en fotomateriaal bedoeld voor openbare publicatie op grond van vrijheid van meningsuiting; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (gerechtvaardigd belang)

Bewaren van persoonsgegevens

Onze organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. De gegevens zullen met in achtneming van de AVG vernietigd worden. Om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht zullen sommige gegevens langer bewaard worden.

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke verwerkingen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
In alle gevallen maken wij voor bezoekers van onze website en web-toepassingen gebruik van beveiligde verbindingen middels het https-protocol, hiermee zijn uw gegevens afgeschermd d.m.v. 256-bits SSL encryptie.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft, onder omstandigheden zoals beschreven in de wet, het recht:

 • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens

 • op verbetering van persoonsgegevens

 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht op vergetelheid’)

 • op beperking van de verwerking

 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm

Onder welke omstandigheden u deze rechten kunt gebruiken kunt u lezen via deze link.

Cookies
Onze website maakt gebruik van sessiecookies. Sessiecookies slaan het bezoek aan de site tijdelijk op en worden bij het sluiten van de browser weer gewist. Dit type cookie slaat geen informatie op over de gebruiker. Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de browser worden opgeslagen op uw computer of mobiel toestel.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen noch delen uw gegevens.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, verzoeken wij u contact op te nemen met onze organisatie. Onze contactgegevens vindt u in deze Privacyverklaring. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens