Privacybeleid

Informatie over A&K Thuis

Recht op privacy

Door gebruik te maken van onze (digitale) producten en diensten geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam

 • e-mailadres

 • bedrijfsgegevens

 • bankgegevens

 • gegevens over uw activiteiten en apparaat op onze website en web-toepassingen, w.o. het IP-adres

 • aangeleverde nieuwsberichten en fotomateriaal al dan niet voorzien van persoonlijke gegevens

Voor welk doel en grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doelen (indien voor dit product van toepassing is):

 • het verwerken van onze diensten en/of producten (overeenkomst)

 • het verwerken van uw online betaling; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst)

 • om contact met u te kunnen opnemen via e-mail t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst)

 • het verwerken van nieuwsberichten en fotomateriaal bedoeld voor openbare publicatie op grond van vrijheid van meningsuiting; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (gerechtvaardigd belang)

Bewaren van persoonsgegevens

Onze organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. De gegevens zullen met in achtneming van de AVG vernietigd worden. Om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht zullen sommige gegevens langer bewaard worden.

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke verwerkingen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
In alle gevallen maken wij voor bezoekers van onze website en web-toepassingen gebruik van beveiligde verbindingen middels het https-protocol, hiermee zijn uw gegevens afgeschermd d.m.v. 256-bits SSL encryptie.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft, onder omstandigheden zoals beschreven in de wet, het recht:

 • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens

 • op verbetering van persoonsgegevens

 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht op vergetelheid’)

 • op beperking van de verwerking

 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm

Onder welke omstandigheden u deze rechten kunt gebruiken kunt u lezen via deze link.

Cookies
Onze website maakt gebruik van sessiecookies. Sessiecookies slaan het bezoek aan de site tijdelijk op en worden bij het sluiten van de browser weer gewist. Dit type cookie slaat geen informatie op over de gebruiker. Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de browser worden opgeslagen op uw computer of mobiel toestel.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen noch delen uw gegevens.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, verzoeken wij u contact op te nemen met onze organisatie. Onze contactgegevens vindt u in deze Privacyverklaring. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.